UPSC Interview Questions: प्रश्न अवघड उत्तर सोपे- भारतातील कोणत्या नदी मध्ये हिरे सापडतात?

UPSC Interview Questions: यूपीएससी मुलाखतीमध्ये विचारल्या जाणाऱ्या काही प्रश्नांची उत्तरे खालील प्रमाणे दिले आहेत.

प्रश्न: भारतातील कोणत्या नदी मध्ये हिरे सापडतात?

उत्तर-भारतातील कृष्णा नदीमध्ये हिरे सापडतात.

प्रश्न: भारतातील कोणत्या खेळाडूला क्रिकेटचा देव म्हणतात?

उत्तर- सचिन तेंडुलकर यांना भारतातील क्रिकेटचा देव म्हणतात.

प्रश्न: जगातील सर्वात थंड फळ कोणते आहे?

उत्तर- बेल गिरी या फळाला जगात सर्वात थंड म्हणून ओळखले जाते.

प्रश्न: कोणत्या देशात मुलगा आणि मुलगी एकत्र फिरू शकत नाहीत?

उत्तर- मिझोरम या देशात मुलगा आणि मुलगी एकत्र फिरू शकत नाहीत.

प्रश्न: चीनने भारतावर कोणत्या वर्षी आक्रमण केले होते?

उत्तर- 1962 साली चीनने भारतावर आक्रमण केले होते.

error: Content is protected !!