Ration card update: या 10 लाख नागरिकांचे होणार रेशन कार्ड बंद! यादीत तुमचे नाव पहा

Ration card update: कोणत्या दहा लाख नागरिकांचे होणार रेशन कार्ड बंद खालील प्रमाणे सर्व माहिती! 

काकडे एयर कंडीशनर म्हणजेच AC असेल, खाजगी त्याचबरोबर शासकीय नोकरदार वर्ग असतील, ज्या नागरिकांना शासकीय पेन्शन सुरू आहेत अशा सर्व 10 लाख नागरिकांचे राशन कार्ड बंद होणार आहे. त्याचबरोबर या सर्व नागरिकांना नोटीस देखील पाठवल्या जाऊ शकतात.

error: Content is protected !!